Naziv tvrtke:
AUTOZUBAK d.o.o.
Audi centar
**najbolji Audi servis u RH za 2015. godinu*
Sjedište tvrtke:
Ljudevita Posavskog 7a
HR-10360 Sesvete - Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
01/2030-200
Fax:
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: