Naziv tvrtke:
Zubak Grupa d.o.o. poslovnica Sesvete
Sjedište tvrtke:
Lj. Posavskog 7a
10360 Sesvete
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 2030200
Fax:
+385 1 2030222
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0927210
IBAN:
BIC
GISA broj: